a

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteturadip iscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore sit.

vai trò của phụ nữ trong nông nghiệp

Mặc dù đây là lần đầu tiên chương trình “Bình đẳng giới” được Simexco triển khai tại ba xã Ea Tân, Ea Toh, Dlie Ya huyện Krông Năng. Chương trình đã mang lại những tác động tích cực và được nông dân nữ hưởng ứng tham gia . Hãy cùng đến với những chia sẻ của họ qua thước phim sau:

Credit: Sustainable team

Post a Comment