a

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteturadip iscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore sit.

Image Alt

Phát triển bền vững

MỘT THẾ GIỚI NƠI CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN CÙNG CHUNG SỐNG HÀI HÒA

Ngay từ đầu, chúng tôi đã xây dựng mạng lưới thu mua trực tiếp từ nông dân. Với mục tiêu “Cùng nông dân phát triển”, Simexco đã và đang nỗ lực không ngừng để xây dựng mô hình chuỗi cung ứng từ cổng trang trại đến tay người tiêu dùng.

Với sứ mệnh tạo ra giá trị công bằng và bền vững cho cả doanh nghiệp của mình và tất cả các đối tác liên quan nhằm đem lại trong chuỗi giá trị liên kết: kinh tế –  môi trường –  xã hội

simexco-daklak-ca-phe-ben-vung

NHỮNG GIÁ TRỊ BỀN VỮNG MANG LẠI

simexco-daklak-ca-phe-ben-vung-1-01

KINH TẾ

Cải thiện sinh kế của người sản xuất, gia đình và công nhân cũng như cộng đồng.

Người sản xuất tối ưu hóa năng suất, lợi nhuận và khả năng thích ứng.

Đầu ra hàng hóa ổn định.

Sản phẩm được chứng nhận bền vững có giá trị cao cấp hơn so với sản phẩm thương mại khác.

Nâng cao kiến ​​thức cho người nông dân về quy trình thu hoạch, chế biến và bảo quản sau thu hoạch, hiểu rõ chất lượng và giá trị của sản phẩm.

MÔI TRƯỜNG

Tăng đa dạng sinh học, trồng xen hiệu quả, thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Tăng cường sử dụng hiệu quả nước, năng lượng, vật tư nông nghiệp hiệu quả, giảm lượng khí thải nhà kính.

Tăng cường vị thế của nông dân nữ, ngày càng có nhiều người trẻ tham gia canh tác và công việc trên vườn cây.

Hạn chế sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, lựa chọn các loại hóa chất phù hợp, ít độc hại cho môi trường.

Bảo vệ hệ thực vật và động vật hoang dã.

Môi trường sống được cải thiện đáng kể.

simexco-daklak-ca-phe-ben-vung2-01
simexco-daklak-ca-phe-ben-vung3-01

XÃ HỘI

Người lao động làm việc trong điều kiện an toàn, lành mạnh.

Trẻ em tiếp cận giáo dục tốt, không tiếp xúc với các điều kiện lao động độc hại.

Nhà sản xuất có các hoạt động sản xuất tích cực và hỗ trợ cộng đồng địa phương.

Tạo mối quan hệ gắn bó, trao đổi thông tin giữa người nông dân với nhau.

Nông dân biết cách tự chăm sóc sức khỏe của mình thông qua các buổi tập huấn và hành động vì lợi ích chung của cộng đồng.

Công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, an toàn lao động ngày càng tốt hơn.

Không sử dụng lao động trẻ em, tạo mọi điều kiện để trẻ em được học tập.

Đối xử bình đẳng với người lao động

CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỀN VỮNG

ĐỐI TÁC TRONG CHƯƠNG TRÌNH BỀN VỮNG VỚI

simexco-daklak-doi-tac-ca-phe-ben-vung